Disclaimer

De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortkomend uit eventuele onjuist- en/of onvolledigheden.

© Copyright 2020 Sloeproeivereniging Leeuwarden